ConsultorIa

El sector alimentari ha d'estar en constant desenvolupament i investigació tecnològica.

Els professionals que ens dediquem a això necessitem un ampli coneixement de la legislació (APCC) i una experiència específica per aconseguir una implementació optimitzada.

Aquesta experiència i coneixements els traslladem als nostres clients i usuaris mitjançant classes formatives tant teòriques com pràctiques.

disseny euroline 2

Els serveis oferts tant per a projectes que operin a Línia calenta , com a Línia Freda són:

 • Anàlisi prèvia del disseny de les cuines per millorar lorganització final de la cuina, aprofitament despais i millora dels circuits.
 • Consultoria de processos per a la planificació de la producció i distribució de cuines hospitalària.
 • Consultoria de programari per a la gestió de:
  o La demanda de la producció
  o La planificació de la producció
  o Gestió de la traçabilitat
  o Gestió d’APPCC i prerequisits.
 • Elaboració de manuals organitzatius i de funcionament de cuines.
  o Disseny
  o Processos
  o Tecnologia
  o Gestió del canvi.

NORMES UNEIX : Consultoria per a la implementació de normes de referència per a la gestió d’una cuina en línia freda.

 • UNEIX 167014:2014 . Requisits de seguretat alimentària i procediment d’unitats centrals de producció i distribució en línia freda.
 • UNE-EN ISO 22000:2018 . Sistemes de gestió de la innocuïtat dels aliments.
 • UNE-EN ISO 9001:2015 . Sistemes de gestió de qualitat.

Els nostres serveis s’adapten a les vostres necessitats i també oferim implantacions de sistema d’innocuïtat dels aliments, disseny i implementació d’APPCC, auditories higièniques, auditories de processos.

FORMACIÓ

Formar al personal és l'eina clau per al correcte manteniment dels plans d'higiene i procediments. És necessària per a la correcta manera de procedir durant la jornada de treball, sobre la higiene dels aliments, els riscos alimentaris i la necessitat de mantenir el sistema d'Autocontrol sempre al dia. A més, proporciona un espai per a la resolució de dubtes dels nostres empleats respecte als temes abans esmentats, i en el transcurs del temps, transmetre'ls els nous requisits legals sorgits que afecten la seva activitat o formar-los sobre les modificacions en els procediments interns. En el moment d'implementar el sistema en una nova cuina hi ha dos nivells diferenciats als quals cal prestar atenció:

 • Formació al personal manipulador.
 • Formació als responsables de la cuina central.

Es presenten dins del pla de formació aquests diferents nivells, en funció de les tasques desenvolupades a cada centre i de les responsabilitats de cada posició. Al personal se li formarà en tots aquells aspectes amb competències requerides per al seu lloc de treball.

IMPLEMENTACIÓ I SEGUIMENT

Un cop format el personal, dissenyats els documents i registres, i corregides les desviacions detectades inicialment, només queda vetllar pel correcte funcionament i manteniment del sistema al llarg del temps. Per això disposem de diferents mecanismes de vigilància:

 • El seguiment de les actes de les inspeccions de salut pública.
 • Planificació de mostrejos d'anàlisi bromatològics.
 • Llista de verificació de manteniment del sistema.
 • Auditories higièniques i auditories de gestió (basades en la normativa ISO 9001 i ISO 22000) realitzades pel departament de Qualitat amb un pla d'acció corresponent per a la resolució d'incidències i millora del sistema.

La llista de verificació de comprovació és tot un conjunt de preguntes que s'elaboren des del departament de qualitat i seguretat alimentària, perquè el propi responsable del centre pugui verificar la seva situació i corregir deficiències en el moment. Es crea periòdicament des del departament de Qualitat i s'envia als centres per al seu compliment. Les auditories higièniques i auditories de gestió (basades en la normativa ISO 9001) les realitza personal del departament de Qualitat. Tenen com a objectiu vetllar pel compliment del pla d'higiene elaborat per a la cuina, així com detectar altres desviacions.

logoeuroline 1

Asesoramiento, Diseño y Ejecución de Cocinas Industriales y Espacios de Restauración

TENEMOS TODOS LOS EQUIPOS QUE NECESITAS PARA LLEVARLO A CABO