POLÍTICA DE QUALITAT
I MEDI AMBIENT

Per a EUROLINE, empresa dedicada al Disseny i coordinació de la instal·lació de cuines industrials i àrees de restauració per a hostaleria, lleure i col·lectivitats, la qualitat i el respecte pel medi ambient són factors prioritaris i reconeixibles en els serveis que ofereix als seus clients. Els principis de la nostra política es basen en el respecte pels valors fonamentals de la nostra empresa, la satisfacció del client i el compromís de millora contínua a les nostres tasques i processos de gestió de qualitat i medi ambient. La política de qualitat i medi ambient és establerta i gestionada per la Direcció General de l’empresa, màxim òrgan de gestió d’EUROLINE.

PRINCIPIS

Els nostres valors fonamentals són:

 • Independència professional.
 • Desenvolupament de la nostra activitat de manera respectuosa i ètica.
 • Promoció d’actuacions responsables i sostenibles a l’àmbit de la nostra activitat.
 • Compromís amb la sostenibilitat de les nostres feines i serveis d’enginyeria.
 • Educació i formació contínua del nostre personal en la qualitat i excel·lència a la feina.
 • Compromís en el compliment dels objectius dels nostres clients.

Pel que fa als nostres serveis professionals:

 • Satisfer les necessitats i expectatives dels nostres clients i les seves parts interessades, cobrint-ne els objectius i desenvolupant tots els nostres treballs amb la màxima qualitat.
 • Mantenir la confidencialitat en les nostres feines i en el maneig de la documentació dels nostres clients.
 • Flexibilitat i capacitat dadaptació als sistemes de treball i equip humà dels nostres clients.
 • L’estudi i el desenvolupament detallat, l’anàlisi amb rigor professional i l’optimització energètica com a fi últim, primordial i marca d’identitat de la sostenibilitat dels nostres treballs i serveis d’enginyeria.

Pel que fa al nostre compromís amb la qualitat i el medi ambient:

 • Formar i implicar cada treballador en la gestió de la qualitat i el respecte pel medi ambient.
 • Promoure i implicar en els procediments de qualitat i medi ambient els diferents agents que intervenen, directament o indirectament, en els nostres treballs.
 • Establir objectius de qualitat i medi ambient als treballs, establint criteris d’actuació en funció dels treballs i assegurant-ne la gestió eficaç mitjançant seguiment.
 • Desenvolupar els nostres dissenys i treballs d’enginyeria, considerant els aspectes ambientals de cada activitat, enfocats a una explotació eficient en matèria d’ús dels recursos energètics, tot fomentant l’ús d’energies renovables, l’ús de materials respectuosos sostenibles amb el medi ambient i l’ús eficient de laigua.
 • Protegir el medi ambient i prevenir la contaminació directament derivada de la nostra feina, assegurant la seguretat i el benestar de les persones, reduint la generació de residus i gestionant-los de manera eficient.
 • Compliment escrupolós de la legislació, la normativa vigent i els requisits aplicables, així com altres compromisos subscrits per lempresa.
 • Revisar periòdicament el grau d’eficàcia del sistema de gestió, per tal de detectar punts febles i poder adoptar les accions necessàries, per millorar contínuament les nostres activitats i l’exercici en matèria de qualitat i mediambiental.

Signat: Adreça
EUROLINE
Data: 27.04.2023 Edició: 03

Versió PDF