Euroline: Tecnologia i sostenibilitat a la gran cuina de la Ciutat de la Salut a Panamà

El novembre de 2021 va sorgir la possibilitat de col·laborar amb l’empresa panamenya Constructora Riga Services SA en el projecte hospitalari més gran d’aquest país. El seu encàrrec era dissenyar i equipar la gran cuina prevista per a la CIUTAT DE LA SALUT, emblemàtic projecte hospitalari promogut per la CAIXA DE L’ASSEGURANÇA SOCIAL de Panamà.

El febrer del 2022 va ser aprovat el projecte dissenyat per Euroline i es van iniciar les operacions per equipar la cuina amb una superfície de 2.764 m².

CIUDAD DE LA SALUD, emblemático proyecto hospitalario promovido por la CAJA DEL SEGURO SOCIAL de Panamá.

La cuina havia de donar servei i estar equipada per a la producció de la pròpia Ciutat de la Salut, avaluada en 1.300 pacients, als quals s’han de sumar els professionals que presten els serveis mèdics i auxiliars, així com a diversos hospitals satèl·lit de la Caixa del Assegurança Social de l’àrea de la Ciutat de Panamà.

Cal destacar que és una cuina que pel seu equipament i servei trenca els esquemes que han regit les cuines d’aquest país. Les principals innovacions són:

  • Adopció d’un sistema de producció en línia freda.
  • Adopció d’un sistema de distribució de menjars mitjançant carros de manteniment i retermalització.
  • Adopció de vaixella i equips de rentat de vaixella. Aquesta decisió té un important impacte mediambiental, ja que evita l’ús de vaixella d’un sol ús i el seu abocament al medi ambient. Calculem que deixessin d’abocar anualment 3.600.000 unitats de vaixella d’un sol ús.
  • Instal·lació frigorífica mediambientalment sostenible, en aprovar la CSS un sistema de fred consistent en una central frigorífica de circuit tancat amb una càrrega de 75 kg de gas refrigerant R-449a i un circuit secundari de distribució de fred mitjançant aigua glicolada. Això ha evitat l’ús d’aproximadament 800 – 1000 quilos de gas refrigerant R-404a el potencial d’escalfament atmosfèric del qual és de 3.922, per la qual cosa en cas de produir-se una avaria al circuit amb la consegüent fuita d’aquest gas hauríem evitat un impacte ambiental equivalent a 3.137.600 quilos de CO₂.
  • Instal·lació d’un sistema de recollida centralitzada de residus que transporta els residus orgànics des dels punts d’abocament a la unitat de tractament centralitzada on són dessecats i dipositats als contenidors. El resultat és una serradura semihumida biodegradables i compostables.

Cada secció de la cuina compta amb equipament de reconegudes marques europees, eficients i de gran producció.

A l’àrea de condimentació s’hi han incorporat grans marmits i paelles basculants amb agitador, totes de 300 l, i forns mixtes, a més d’equips tradicionals de cocció. La cuina compta amb àrees independents per al tractament de dietes específiques i al·lergògens i serrell.

La gran àrea dedicada a l’emplatat i la distribució està preparada per al servei del centre i per, arribat el moment, les expedicions d’aliments a altres centres.

Cocina línea fría Euroline Ciudad de la 
 Salud Panamá

Tots els equips d’alta tecnologia estan dotats de sistemes de supervisió remota que permetran monitoritzar-ne el funcionament i realitzar les mesures correctives i de manteniment eficientment, així com facilitar la tasca diària dels treballadors de la cuina.

Aquest servei de supervisió s’ha aplicat als equips de rentat, sistema de tractament centralitzat de residus, forns i sistemes frigorífics.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Add a Comment

Your email address will not be published.