EUROLINE EXPERTS EN LÍNIA FREDA

Gran nombre d’ instal·lacions projectades i realitzades . Experiència a la teva disposició

La Línia Freda és un sistema que separa els moments de la producció i del servei garantint la seguretat alimentària i la conservació de les qualitats organolèptiques dels aliments.

El moment en què preparem els aliments... ja no és rellevant

El moment en què cuinem els aliments... ja no és rellevant

El moment en què distribuïm a planta els aliments...
ja no és rellevant

El moment en què retermalitzem els aliments... sí que és rellevant
i ES PRODUEIX JUST ABANS DE LA INGESTA

TENIM TOTS ELS EQUIPS QUE NECESSITES PER implementar aquests processos

EUROLINE, LA LÍNIA FREDA

Euroline és pionera a nivell nacional en el disseny i implantació de sistemes a Línia Freda, especialment en un sector tan especialitzat i complex com el de la Restauració Hospitalària.

El model de cuina dissenyat l’any 2009 per a la cuina del Nou Hospital de Santa Creu i Sant Pau va marcar una fita en aquest tipus d’instal·lacions, per la resposta que el disseny acurat aplicat per Euroline va donar a un innovador pla organitzatiu, que gestionava la cuina per procés i permetia maximitzar l’eficiència de cadascun.

Aquesta experiència ens va proporcionar un coneixement profund dels processos organitzatius, per la qual cosa dissenyem i instal·lem cuines altament adaptades a aquests processos, productives, fàcils d’organitzar. Aquestes cuines permeten millorar la gestió dels recursos i del personal, reduint els costos d’explotació i manteniment i elevant l’estàndard de qualitat del servei, la seguretat alimentària i l’experiència del comensal, alhora que faciliten la conciliació del treball i la vida familiar.

linea fria hospitalaria 1
Linea fria hospitalaria 2 1

El model es basa a dissenyar la infraestructura sobre la base de l’organització dels processos predefinits i identificats al pla funcional.

En el nostre disseny cada àrea treballa de manera independent, però coordinada amb les que l’antecedeixen i les precedeixen a la cadena productiva. La cuina deixa de regir-se pels criteris organitzatius tradicionals i es converteix en una UNITAT DE PRODUCCIÓ.

Aquest plantejament es veu reforçat per l’ús d’equips i tecnologies testades, fiables, capdavanteres i ecològicament sostenibles, que permeten assolir amb facilitat els estàndards de producció i qualitat fixats.

Així mateix, els nostres dissenys aporten una simplificació important de les tasques d’inspecció i manteniment de les instal·lacions. 

logoeuroline 1

Asesoramiento, Diseño y Ejecución de Cocinas Industriales y Espacios de Restauración

TENEMOS TODOS LOS EQUIPOS QUE NECESITAS PARA LLEVARLO A CABO